Orzeczenie rozwodu przez sąd nastąpi, jeżeli nastąpił między Państwem zupełny i trwały rozkład pożycia.

Za rozkład pożycia sądy uznają ustanie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej łączącej małżonków. Oznacza to, że małżeństwo w praktyce nie funkcjonuje razem. Za trwały rozkład należy przyjąć sytuację, w której w danych okolicznościach powrót do pożycia małżeńskiego będzie niemożliwy (zatem to nie upływ czasu jest decydującą przesłanką). 3-layers

Ponadto w pozwie rozwodowym wnoszą Państwo o podział wspólnego majątku, opiekę nad wspólnymi dziećmi i kwestię alimentacji.

Określenie w pozwie rozwodowym wszelkich żądań dotyczących sytuacji porozwodowej i kontaktu ze współmałżonkiem jest niezwykle ważne, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami! Pomożemy Państwu sformułować pozew, który będzie odpowiadał Państwa potrzebą bądź będzie zadośćuczynieniem za krzywdy doznane w trakcie małżeństwa.

Dobry pełnomocnik powinien zaproponować klientowi wypracowanie porozumienia w zakresie wymienionych wyżej kwestii jeszcze przed wniesieniem powództwa.

Zanim dojdzie do wniesienia pozwu o rozwód, warto umówić się na mediacje ze współmałżonkiem, podczas których będzie można ustalić kwestie dla Państwa ważne, te związane z rozwodem oraz wynegocjować to, co chcieliby Państwo osiągnąć.

Proszę się nie obawiać, jeżeli nie uda się Państwu osiągnąć porozumienia. W takiej sytuacji, zanim dojdzie do rozprawy rozwodowej, sąd kieruje strony na mediację. Mediacja jest jednak dobrowolna, więc jeżeli uznają Państwo, że w Waszym przypadku jest ona bezcelowa, nie będą Państwo musieli z niej korzystać. Mediacja jest jednak bardzo ważna, gdyż może doprowadzić do pogodzenia małżonków, albo do ustalenia wszystkich warunków Państwa rozwodu oraz kontaktu i zobowiązań po jego orzeczeniu – zatem udając się na mediację nic Państwo nie tracą, a mogą wiele zyskać.

3-layers Nad przebiegiem mediacji czuwa mediator, czyli bezstronny arbiter, który zagwarantuje Państwu całkowitą dyskrecję i profesjonalizm w przebiegu takiego spotkania. To, co wydarzy się w trakcie mediacji nie zostanie wykorzystane w postępowaniu sądowym. Jeżeli nie uda się Państwu dojść do porozumienia ze współmałżonkiem podczas mediacji, Państwa sprawa rozwodowa trafi do sądu. Zapraszamy do kontaktu! Pomożemy Państwu przygotować się do mediacji. Gwarantujemy Państwu Pomoc i wsparcie w trakcie całego postępowania rozwodowego!

Zdarza się tak, że podczas przygotowań do rozwodu potrzebna będzie pomoc profesjonalisty, który pomoże Państwu zebrać dowody niezbędne do przeprowadzenia rozwodu po Państwa myśli.

Taką pomoc oferują detektywi, którzy na Państwa zlecenie poprowadzą obserwację nie tylko wtedy, kiedy powezmą Państwo decyzję o rozwodzie, ale również wcześniej, aby zebrać dowody stanowiące podstawę do rozstania.

Zazwyczaj pomoc detektywa jest potrzebna w przypadku podejrzewania zdrady małżeńskiej, ale taka usługa jest także nieoceniona w przypadku, kiedy stracili Państwo zaufanie do współmałżonka w innych kwestiach, np. ukrywanie dochodów lub majątku.

3-layers

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko licencjonowanych detektywów!

Zapewnimy Państwu profesjonalną usługę detektywistyczną, która w pełni będzie odpowiadać Państwa potrzebom. Ponadto zadbamy także o pomoc psychologa, jeżeli tylko wyrażą Państwo taką chęć.

W większości nieudanych związków małżonkowie decydują się na rozwód. W polskim prawie istnieje jednak jeszcze możliwość unieważnienia małżeństwa.

Przy unieważnieniu małżeństwa sąd unicestwia wszystkie skutki tego małżeństwa.

Państwa małżeństwo będzie z formalnego punktu widzenia traktowane tak, jakby ono w ogóle nie zostało zawarte. Jedynym wyjątkiem od tego są dzieci zrodzone z tego małżeństwa, które zawsze będą dziećmi ze związku małżeńskiego.

Zasadniczą kwestią unieważnienia małżeństwa jest działanie małżonków w złe wierze, tzn. czy któryś z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa wiedział, że istnieje okoliczność, która jest podstawą jego unieważnienia.

Małżeństwo będzie unieważnione z następujących przyczyn:
  • Wiek – każdy z małżonków powinien mieć ukończone 18 lat (za zgodą sądu kobiecie wystarcza ukończenie 16 lat, jeżeli małżeństwo byłoby zawarte dla dobra rodziny);
  • Bigamia – pozostawanie we wcześniej zawartym małżeństwie
  • Ubezwłasnowolnienie całkowite;
  • Choroba psychiczna;
  • Pokrewieństwo w linii prostej, w linii bocznej (rodzeństwo, w tym przyrodnie i pozamałżeńskie) oraz powinowactwo w linii prostej;
  • Przysposobienie;
  • Wstąpienie w związek małżeński w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony bądź pod wpływem bezprawnej groźby.

Jeżeli w Państwa przypadku wystąpiła jedna z wyżej wymienionych przyczyn, mogą się Państwo ubiegać o unieważnienie małżeństwa.

Zapraszamy do kontaktu! Pomożemy i doradzimy najlepsze wyjście z trudnej sytuacji!

Bardzo często po rozwodzie pragną Państwo wrócić do swojego nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).

Jest to możliwe w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Aby tego dokonać należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym zadeklaruje się chęć powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.

Jeżeli przekroczą Państwo 3 miesięczny termin zmiana nazwiska następuje zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska.

Korzystając z naszej strony, akceptujesz nasz regulamin. Oświadczasz, że jesteś świadomy używania przez nas plików cookie i podobnych technologii w celu ulepszania i dostosowania treści oraz analizy ruchu.
Akceptuje
Korzystając z naszej strony, akceptujesz nasz regulamin. Oświadczasz, że jesteś świadomy używania przez nas plików cookie i podobnych technologii w celu ulepszania i dostosowania treści oraz analizy ruchu.
Akceptuje